HFD 2013 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2013
� samt register 2009-2013
   
 
Titel:HFD 2013 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2013 � samt register 2009-2013
Utgivningsår:2014
Omfång:723 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138326411
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Skatterätt

Pris: 948 SEK exkl. moms

 

Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister.
 
  © 2017 Jure AB