Domännamn
� Strategier och juridiska överväganden
   
 
Författare: Forsman Malin , Söderlund Sause Jeanette
Titel:Domännamn � Strategier och juridiska överväganden
Utgivningsår:2014
Omfång:132 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113898
Ämnesord:IT-rätt , Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Domännamn och internet är en naturlig del i bolags och organisationers vardag idag i och med att effekten av att synas på internet blir alltmer förfinad. Spelplanen har ändrats över tid, och med rätt kunskaper får dagens internet avgörande betydelse för såväl stora som små aktörers framgångar.

Domännamn kan förenklat sägas vara motsvarigheten till ett bolags fysiska adress, fast på internet. Samtidigt är det så mycket mer. Domännamnen i sig utgör en betydelsefull marknadsföringskanal, en säkerhetsaspekt och en kvalitetsstämpel. Ett bolags eller en organisations domännamn bär på stora värden, både förtroendemässiga och ekonomiska, och det är därför viktigt att det finns en medvetenhet i hanteringen av dem.

Vilka domännamn bör man egentligen registrera? Hur går man till väga? Vad är en domännamnsstrategi och varför är den viktig? Hur skyddar man sina varumärken på internet? Vad gör man när ett intrång i bolagets rättigheter upptäcks?

Dessa och många fler frågor besvaras i denna bok.
 
  © 2017 Jure AB