Prop. 2013/14:221 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring
� anpassning till nya EU-regler
   
 
Titel:Prop. 2013/14:221 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring � anpassning till nya EU-regler
Utgivningsår:2014
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314221
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:221
Ämnesord:Marknadsrätt , IT-rätt , EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att de regler som tillämpas för bedömning av konkurrensbegränsningar i avtal mellan företag som avser tekniköverföring anpassas till nya EU-regler. Förslaget innebär att lagen (2008:586)om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassas till kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring.

Anpassningens syfte är att samma materiella regler ska gälla för bedömningen av konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring, oavsett om svensk eller EU:s konkurrensrätt är tillämplig i det enskilda fallet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB