Skatteförfarandelagen m.m. (LÖSBLAD)
� En kommentar
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje
Titel:Skatteförfarandelagen m.m. (LÖSBLAD) � En kommentar
Anmärkning:Lösblad. Finns även som häftad. 2 volymer som uppdateras 2 gånger per år.
Utgivningsår:2014
Omfång:1668 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016571
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 4728 SEK exkl. moms

 

Riksdagen har beslutat om ett nytt skatteförfarande som gäller från och med den 1 januari 2012. Flera gamla lagar har slagits samman till en ny lag, skatteförfarandelagen. Skatteförfarandet m.m. innehåller utförliga kommentarer efter varje paragraf till den lagstiftning som reglerar förfarandereglerna i skatteprocessen.

Skatteförfarandelagen ska gälla för i stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ersätter följande lagar:
· lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
· lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
· taxeringslagen (1990:324),
· lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
· skattebetalningslagen (1997:483),
· lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
· lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
· lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket,
· lagen (2005:1117) om deklarationsombud,
· lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, och
· lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Författarna redovisar bedömningar i rättspraxis och ger uttryck för egna synpunkter på olösta problem.

Det finns även rikligt med hänvisningar till förarbeten, doktrin, JO-uttalanden och Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer.
 
  © 2017 Jure AB