Förtroendeman
� En praktisk kommentar till förtroendemannalagen
   
 
Författare:Göransson Håkan Gabinus
Titel:Förtroendeman � En praktisk kommentar till förtroendemannalagen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:80 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789189076891
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 119 SEK exkl. moms

 

Förtroendeman beskriver på ett lättfattligt sätt reglerna i 1974 års förtroendemannalag. Det finns en rikhaltig rättspraxis från Arbetsdomstolen som belyser den närmare innebörden av lagens regler och som återspeglar de praktiska problem som kan aktualiseras när lagen ska tillämpas. Stort utrymme har därför ägnats åt olika rättsfall som behandlats av domstolen.

Förtroendeman är tänkt att kunna användas vid arbetsrättsutbildningar för fackliga förtroendemän och personalhandläggare. Boken lämpar sig också för självstudier och som en ”uppslagsbok” för den som söker svar på frågor rörande förtroendemannalagen.

Ur innehållet:
■ Vem omfattas av lagen?
■ Vad menas med facklig verksamhet?
■ Regler om ledighet och betald ledighet
■ Skydd för facklig verksamhet
■ Regional facklig verksamhet
■ Fackligt tolkningsföreträde

Lagtexten till förtroendemannalagen samt ett rättfallsregister med korta kommentarer finns med som bilagor. Lagtext och rättsfallsregister är uppdaterade per den 1 februari 2014.
 
  © 2017 Jure AB