SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2014 års taxering Del 1-2 (PAKET)
   
 
Titel:SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2014 års taxering Del 1-2 (PAKET)
Anmärkning:Gavs under 2012 och 2013 ut i fyra delar. 2014 utkommer publikationen som tryckt upplaga i två delar.
Utgivningsår:2014
Omfång:1708 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2014003
Serie:SKV Publikationer nr. 399-1
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

2014 års upplaga av Handledning för beskattning av inkomst behandlar allmänna regler för näringsverksamhet, rättsliga regler som är speciella för aktiebolag och ekonomiska föreningar samt regler avseende pensioner. I övrigt hänvisas till www.skatteverket.se.
 
  © 2017 Jure AB