SOU 2001:50 Kontroll i kommunkontosystemet
   
 
Titel:SOU 2001:50 Kontroll i kommunkontosystemet
Anmärkning:Prop. 2001/02:112. Se även Ds 2001:30.
Utgivningsår:2001
Omfång:104 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214741
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kontroll i kommunkontosystemet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:50
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås tydligare regler när det gäller kommuners och landstings rätt till ersättning för betald moms, bl.a. regler om årlig avstämning av utbetald ersättning och föreläggande att lämna uppgift eller visa upp handling. Dessutom föreslås en årlig revision från Riksskatteverket samt utförliga regler för omprövning av beslut och följdändring i beskattningsbeslut. Omprövningsreglerna kompletteras av nya regler om kostnadsränta och intäktsränta.
 
  © 2017 Jure AB