SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid
   
 
Titel:SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid
Anmärkning:2 delar. Finns även en tillhörande bilaga.
Utgivningsår:2014
Omfång:1253 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241073
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag i korthet:
- Två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag
- En informationshantering som utgår från individens behov
- En informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten
- En informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
- En informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.
 
  © 2017 Jure AB