Ds 2014:12 Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv
   
 
Titel:Ds 2014:12 Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv
Utgivningsår:2014
Omfång:106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241011
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:12
Ämnesord:Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Längre liv kräver längre arbetsliv för att inte försörjningsbördan för de aktiva ska bli allt för tung när andelen äldre ökar. Pensionsåldersutredningen har därför på uppdrag av regeringen analyserat de hinder och möjligheter som finns för att förlänga arbetslivet (SOU 2012:28). Utredningen har bland annat föreslagit att pensionsrelaterade åldersgränser höjs och att satsningar görs på de äldres arbetsmiljö. Utredningen gav också uppdrag åt analytiker inom Socialdepartementet att gå vidare med analysen och studera hur ett längre arbetsliv, givet sociala skillnader i dödlighet, kan påverka hushållens ekonomi. I föreliggande rapport analyseras därför de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att införa Pensionsåldersutredningens förslag.
 
  © 2017 Jure AB