Ds 2014:20 Försvaret av Sverige
� Starkare försvar för en osäker tid
   
 
Titel:Ds 2014:20 Försvaret av Sverige � Starkare försvar för en osäker tid
Utgivningsår:2014
Omfång:147 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241196
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

I den försvarspolitiska rapporten redovisar Försvarsberedningen sin syn på den framtida utvecklingen av Sveriges försvar.

Försvarsberedningen anser att den enskilt viktigaste uppgiften i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i Försvarsmakten. Det är det övergripande syftet med samtliga förslag som presenteras i den försvarspolitiska rapporten.
 
  © 2017 Jure AB