SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt
� för ökad effektivitet och stabilitet
   
 
Titel:SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt � för ökad effektivitet och stabilitet
Utgivningsår:2014
Omfång:909 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241288
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Företagsskattekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:40
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

Företagsskattekommittén överlämnade den 12 juni 2014 sitt slutbetänkande " Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet " till regeringen. Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag. Kommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. Kommitténs förslag består av två delar.

I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Därutöver får inga avdrag för finansiella kostnader göras. Förslaget innebär således ett slopat avdrag för negativa finansnetton.

I den andra delen införs ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader - ett s.k. finansieringsavdrag - som uppgår till 25 procent av företagets hela skattemässiga resultat.

Finansieringsavdraget får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte och är för företagen ekonomiskt likställt med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter.

Kommittén föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB