Uthyrning av arbetstagare
� En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv
   
 
Författare:Göransson Håkan Gabinus
Titel:Uthyrning av arbetstagare � En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv
Utgivningsår:2014
Omfång:102 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113713
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 317 SEK exkl. moms

 

Att anlita arbetskraft via bemanningsföretag blir allt vanligare såväl i Sverige som i andra länder. Den här boken är en kommentar till 2012 års lag om uthyrning av arbetskraft och EU:s bemanningsdirektiv. I anslutning till att uthyrningslagen började gälla gjordes vissa ändringar i annan lagstiftning, t.ex. lagen om utstationering av arbetstagare; en lag som gäller för alla utländska bemanningsföretag som utstationerar personal till Sverige. Även dessa ändringar kommenteras. I en bilaga till boken återfinns såväl bemanningsdirektivet som uthyrningslagen samt andra svenska lagbestämmelser som ändrats eller är av betydelse för förståelsen av uthyrningslagen.

Uthyrningslagen gäller för arbetstagare som är anställda av ett bemanningsföretag i syfte att hyras ut till ett kundföretag. Bestämmelserna innebär bl.a. att bemanningsföretaget måste tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för samma arbete. Undantag från kravet på likabehandling kan under vissa förutsättningar göras genom kollektivavtal. Lagen omfattar både privat och offentlig verksamhet. Det innebär t.ex. att en myndighet eller en ideell förening kan vara ett kundföretag.
 
  © 2017 Jure AB