Moms för bank och finans
   
 
Författare:Nilsson Ulf
Titel:Moms för bank och finans
Utgivningsår:2014
Omfång:227 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016700
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 582 SEK exkl. moms

 

"Moms för bank och finans" är en praktiskt inriktad handbok för ekonomichefer, skattejurister, bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med momsfrågor inom den finansiella sektorn.

I boken behandlas de vanligaste momsfrågeställningarna inom olika slags finansiella verksamheter såsom inlåning, kreditgivning, betalningar, factoring, värdepappershandel, corporate finance, värdepappersfonder och riskkapitalfonder.

Boken innehåller även en överskådlig genomgång av de viktigaste momsreglerna för finansbranschen, bland annat om momsfrihet, avdragsrätt och internationella tjänster.

"Moms för bank och finans" är en modern juridisk handbok på området och den enda i sitt slag. Det har hittills saknats en samlad juridisk vägledning inom området. Boken kan även användas som lärobok för den som vill fördjupa sig i viss fråga eller inom ämnet i stort.
 
  © 2017 Jure AB