SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
� Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service
   
 
Titel:SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt � Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service
Utgivningsår:2014
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241271
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:39
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande föreslås att tystnadspliktens föremål, i verksamhet för att tillhandahålla it-drift och elektroniskt förvar, vidgas så att uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden skyddas även om uppgiften inte är en personuppgift.

 
  © 2017 Jure AB