SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
   
 
Titel:SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
Utgivningsår:2014
Omfång:474 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241295
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Utredningen har med anledning av de effektundersökningar som gjorts funnit att det alltjämt bör finnas lagreglerade krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska utföra ett arbete med aktiva åtgärder.

Slutsatens är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det innebär en viss administrativ börda och andra kostnader för de verksamheter som åläggs denna skyldighet.

 
  © 2017 Jure AB