SOU 2014:49 Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer
� En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer - Del 2
   
 
Titel:SOU 2014:49 Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer � En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer - Del 2
Utgivningsår:2014
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241400
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bilaga till betänkande av nationella samordnaren mot våld i nära relationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Utredningens utgångspunkt: att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I uppdraget har också ingått att samla och stödja berörda aktörer och verka för en bättre samordning av befintligt arbete.

Den nationella samordnaren lämnar ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas, bland annat:

- våld i nära relationer bör bli ett nytt nationellt folkhälsomål

- stödet till de våldsutsatta måste utvecklas genom att polis, socialtjänst med flera samverkar i operativa arbetsgrupper

- större fokus måste riktas mot våldsutövaren, både kring repressiva och förebyggande insatser. barns utsatthet måste uppmärksammas mer. Vi måste prata med barn om våld och fråga barn om våld.

 
  © 2017 Jure AB