Ds 2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket
   
 
Titel:Ds 2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket
Utgivningsår:2014
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241578
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:29
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria presenteras ett antal förslag till förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket. Förslagen har tagits fram inom ramen för en översyn av regelverket som görs inom Arbetsmarknadsdepartementet. Syftet med översynen är att förbättra befintligt regelverk för att på så sätt skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen. Målet för översynen är ett tydligare och mer samlat regelverk.

 
  © 2017 Jure AB