Om kampen mot skattefusk
� i första hand avseende kontantbranscherna
   
 
Författare:Kellgren Jan , Rosenlöf Emilia
Titel:Om kampen mot skattefusk � i första hand avseende kontantbranscherna
Utgivningsår:2014
Omfång:91 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235779
Ämnesord:Skatterätt , Straffrätt

Pris: 126 SEK exkl. moms

 

I denna nyskrivna bok belyser författarna centrala möjligheter och svårigheter avseende motverkande av skattefusk, med fokus på näringsverksamhet och då särskilt på de s.k. kontantbranscherna.

Perspektivet i boken är i första hand rättsligt, men här finns också betydande tvärvetenskapliga inslag. Såväl nuvarande skatteregler och skattekontroll som möjlig framtida inriktning på skattekontrollen och på de materiella och processuella skattereglerna diskuteras. Målet med framställningen är att ge en överblick över centrala spörsmål och dilemman rörande skattebrottsbekämpning, att ge några förslag inom området samt att stimulera till debatt.

Boken kan användas inom t.ex. juridisk och kriminologisk utbildning.

Jan Kellgren är jur.dr. i finansrätt och docent i affärsrätt vid Linköpings universitet, där han är forskningsledare för ämnet affärsrätt. Han har publicerat en rad vetenskapliga arbeten om bl.a. företagsbeskattning och redovisningsrätt och han undervisar i skatterätt, redovisningsrätt och associationsrätt.

Emilia Rosenlöf har en masterexamen i affärsjuridik från Linköpings universitet. Hennes masteruppsats berör problemet med skatteundandraganden i kontantbranscherna. Efter avslutade studier anställdes hon av Motala kommun.
 
  © 2017 Jure AB