Tretolv
� skatt på kvalificerade andelar
   
 
Författare:Tivéus Ulf
Titel:Tretolv � skatt på kvalificerade andelar
Utgivningsår:2014
Omfång:232 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018292
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 516 SEK exkl. moms

 

Tretolv – skatt på kvalificerade andelar behandlar 3:12-reglerna och är en heltäckande kommentar till alla regler som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Nya regler gäller från och med 2014. Efter dessa och alla tidigare ändringar i lagstiftningen har 3:12-reglerna blivit ett lapptäcke av komplexa bestämmelser för tillämparen. I boken behandlar författaren dessa svåra och delvis nya regler på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och med många exempel. Dessutom tar författaren upp och analyserar över hundra domar från Högsta förvaltningsdomstolen där olika 3:12-frågor prövats, liksom alla relevanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Boken vänder sig främst till jurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare till ägare av 3:12-bolag, men är även oumbärlig för de fåmansföretagare som själva vill tränga in i den komplicerade och omfattande lagstiftningen och den rättspraxis som finns på området.
 
  © 2017 Jure AB