Ds 2014:28 Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård
   
 
Titel:Ds 2014:28 Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård
Utgivningsår:2014
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241561
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:28
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas en rad förslag för att stärka patientsäkerheten och rättssäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV.
 
  © 2017 Jure AB