EU:s grundfördrag och annan primärrätt
   
 
Författare:Bergström Carl Fredrik , Hettne Jörgen
Titel:EU:s grundfördrag och annan primärrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:510 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144092539
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 266 SEK exkl. moms

 

Kunskap om EU:s grundläggande rättskällor, den s.k. primär­rätten, har avgörande betydelse för förståelsen av EU-rätten. Genom primärrätten skapas ramen för EU:s rättssystem och de konstitutionella regler slås fast som styr EU:s maktbefogenheter och sätt att fungera.

I denna text har vi uppdaterat och samlat de mest centrala delarna av primärrätten och utvecklat hjälpmedel för att användare så enkelt som möjligt ska kunna tillgodogöra sig materialet.

Innehåll:

EU:s grundfördrag med urval av viktiga protokoll
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna med förklaringar
Europakonventionen om skydd för för de mänskliga rättigheterna
Sökord som är tydigt placerade i marginalen och samlade i ett register
Omvandlingstabell för äldre numrering av artiklar i EU:s grundfördrag.
 
  © 2017 Jure AB