Marknad & myndighet
� Förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv
   
 
Författare:Nerep Erik , Warnling Conradson Wiweka
Titel:Marknad & myndighet � Förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:120 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207269
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Förvaltningsrätt var förr något i hög grad nationellt men stora förändringar har kommit till stånd genom europeiseringen av svensk rätt. Idag är Europadomstolen, med Europakonventionen (egendomsskydd, krav på domstolsprövning, proportionalitet, etc.), och EU-domstolen, med EU-rätten (allmänna rättsprinciper och direktiv som styr hur olika lagar måste utformas) konkreta maktfaktorer i svensk rätt. Utvecklingen har inneburit en allt större samordning på europeisk nivå inom många områden (tullar, konkurrensrätt, mobiltelefoni, kapitalmarknad, etc.), något som i sin tur påverkat vår ”egen” förvaltningsrätt.

I Marknad & Myndighet knyts förvaltningsrätt och näringsrätt samman. Vad frågan än gäller – en gigantisk affär på den finansiella marknaden eller äggproduktion hos en enskild näringsidkare – uppkommer en mängd frågor om vilken förvaltning som berörda parter kan förvänta sig.
 
  © 2017 Jure AB