Stat och straff
� Rättshistoriska perspektiv
   
 
Författare:Häthén Christan
Titel:Stat och straff � Rättshistoriska perspektiv
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:286 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144094908
Ämnesord:Rättshistoria , Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar utvecklingen av två närliggande rättsområden, den konstitutionella rätten och straffrätten. Framväxten av staten och dess institutioner å ena sidan och bestraffningssystemen å andra sidan skedde i väsentliga avseenden parallellt och har många beröringspunkter. Den straffrätt vi känner idag har under lång tid formats av statsorgan, vilka i sin tur i viktiga delar har formats av behovet att organisera och kontrollera rikets straffande verksamhet. Skildringen fokuserar på Europa, och i synnerhet på Sverige, och rör sig från den tidiga medeltiden till 1900-talet. Varje kapitel inleds med en kort och orienterande hållen allmän historik, vilket underlättar läsningen för den som inte är historiskt bevandrad.

Stat och straff. Rättshistoriska perspektiv är i första hand tänkt att användas vid juristutbildningarnas studier i rättshistoria, men kan även läsas av historiskt intresserade som vill ha nya perspektiv på statsmaktens framväxt.
 
  © 2017 Jure AB