Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
� Att skyndsamt och strukturerat genomföra utredningar
   
 
Författare:Emtestam Gösta , Svensson Agnetha
Titel:Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar � Att skyndsamt och strukturerat genomföra utredningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:96 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114376
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 389 SEK exkl. moms

 

I samarbete med domare, utifrån egna erfarenheter och genom egen forskning har bokens författare arbetat fram den utredningsmodell som här presenteras. Det är en modell där de som deltar arbetar skyndsamt och strukturerat. Kvaliteten har blivit bättre, och barn, föräldrar och utredare är nöjda. Utredningsmodellen är skonsam för barnet, som slipper vara indraget i en långvarig domstolsprocess. Den gynnar föräldrarna som slipper ett långvarigt kaos, då modellen dämpar krisen med sin strama struktur. Den gör det också lättare för handläggaren, som under en kort och strukturerad period kan genomföra utredningen.

Boken ger också många praktiska och detaljerade råd om hur man genomför utredningar. Den modell som beskrivs i boken kan även användas när det gäller socialtjänstens utredningar om barn som far illa. Utredningsmodellen är utvärderad av forskare vid FoU-Södertörn.

Boken riktar sig till nya och erfarna utredare inom socialtjänsten, jurister, studenter och till dem som har intresse av att veta hur man på ett okomplicerat sätt kan genomföra ett så svårt arbete som en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.
 
  © 2017 Jure AB