BRÅ rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?
� Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
   
 
Titel:BRÅ rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? � Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
Utgivningsår:2014
Omfång:156 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335327
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2014:17
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Vilka faktorer påverkar hur Polisens resultat utvecklas, vad är rimliga förväntningar på Polisen och hur ska verksamheten mätas? Det är frågor som ställs i Brås slutrapport om satsningen på 20 000 poliser.

Under åren 2006–2010 gjorde regeringen en satsning på att öka antalet poliser med närmare 2 500 och 2012 fick Brå i uppdrag att utvärdera satsningen. Brå har hittills presenterat tre delrapporter. Dessa har visat att polisen i många avseenden har förbättrat sina resultat sedan 2006, med mer planlagt brottsförebyggande arbete, kortar handläggningstider och ett ökat förtroende för polisen. Denna fjärde och sista rapport fokuserar på vad som kan ha stått i vägen för bättre utredningsresultat och vilka förväntningar som är rimliga att ha på andelen personuppklarade brott.

Rapporten består av fyra separata kapitel. Det första analyserar statistik över faktorer som kan förklara att personuppklaringen inte ökat trots satsningen. Det andra beskriver mångfalden i polisens arbetsuppgifter och väcker frågan om mer renodlade arbetsuppgifter skulle förbättra resultaten.

Det tredje kapitlet redovisar ett försöksprojekt som Brå initierat hos polisen i Stockholm i syfte att få en bild av hur resultaten för personuppklaringen skulle kunna höjas. I det sista kapitlet jämförs personuppklaringen i Sverige med ett antal andra länder i Europa.
 
  © 2017 Jure AB