Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
   
 
Författare:Bergqvist Per-Ola , Hane John , Johansson Sture
Titel:Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
Utgivningsår:2012
Omfång:264 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173335386
Ämnesord:Fastighetsrätt , Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 670 SEK exkl. moms

 

Upphandlingar av entreprenader inom byggsektorn är på flera sätt väsensskilda från upphandlingar av varor och tjänster och betydligt mer komplexa att genomföra.

Det har inte funnits någon skrift som behandlar specifikt entreprenadupphandling och problem kring denna. ”Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn” är ett försök att rätta till denna brist. Boken ska kunna användas som en praktisk handledning i offentlig upphandling av entreprenader under hela upphandlingsprocessen. Ett praktikfall visar hur en offentlig entreprenadupphandling ser ut från det att annonsen utformas till och med att avtal träffats.

Boken ska ge praktiska tips och hjälp i förhållningssätt under själva upphandlingen och i hanteringen av anbud och anbudsgivare fram till dess att tilldelningsbeslut meddelats – baserat på EU:s upphandlingsdirektiv, svensk lagstiftning, viktiga rättsliga avgöranden och doktrin samt författarnas egna erfarenheter och uppfattningar.

Boken vänder sig i första hand till jurister men även till personer som ansvarar för och som upprättar förfrågningsunderlag inför offentliga upphandlingar och som vill ha kunskap om bestämmelserna för offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn.
 
  © 2017 Jure AB