Handelsbolag
� bolagsbildning, vinstfördelning, kapitalvinstbeskattning, justerad anskaffningsutgift, byte av företagsform, reserveringsmöjligheter
   
 
Författare:Höglund Mats
Titel:Handelsbolag � bolagsbildning, vinstfördelning, kapitalvinstbeskattning, justerad anskaffningsutgift, byte av företagsform, reserveringsmöjligheter
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:261 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789187677038
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

Även om många med all rätt uppfattar skattereglerna för handels- och kommanditbolag som komplicerade så är företagsformen vanligt förekommande. Tyvärr har de skatterättsliga reglerna för kommandit- och handelsbolag blivit allt sämre med åren och det är inte ovanligt med oklara rättslägen, där viktiga skatterättsliga frågor saknar svar.

I boken redovisas såväl civil- som skatterättsliga regler, även om tyngdpunkten ligger på skattereglerna. Dessutom får läsaren tips om vilka skatterättsliga problem man ska undvika eller hur man kan lösa dem.

Den översiktliga framställningen av de juridiska reglerna kompletteras med ett stort antal rättsfall och exempel.

Boken beaktar rättsläget per den 1 juli 2014.

Mats Höglund är jur. dr och lärare vid Karlstads universitet. Han har tidigare varit verksam vid Högskolan Väst i Trollhättan och anlitas ofta som föredragshållare i skatterätt, inte minst när det handlar om skattefrågor som rör handelsbolag.
 
  © 2017 Jure AB