SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
   
 
Titel:SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
Utgivningsår:2014
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241721
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skatteförenklingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:68
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Skatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande " Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag " till regeringen. Utredningens förslag innebär att inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag förenklas.

Utredningen föreslår bland annat att en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, införs som ersätter reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond. Reglerna om periodiseringsfond slopas för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning införs, fullständig och förenklad räntefördelning. Negativ räntefördelning slopas.
 
  © 2017 Jure AB