Barnets rätt till familjeliv
� 25 svenska fallstudier av föräldraalienation
   
 
Författare:Hellblom Sjögren Lena
Titel:Barnets rätt till familjeliv � 25 svenska fallstudier av föräldraalienation
Utgivningsår:2013
Omfång:535 sid.
Förlag:3V förlaget
ISBN:9789163738463
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

SLUT på förlag

 

Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden avskiljs från en förälder som barnet haft en kärleksfull relation till, och p åverkas att ta avstånd från den föräldern, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp, eftersom barnet allierar sig med den föräldrapart barnet är beroende av, och som påverkar barnet att se den avskilda föräldern som dum, kanske farlig, och obehövlig i barnets liv.

Denna process, kallad föräldraalienation (främmandegörande av en förälder), som kan utvecklas i svåra vårdnadskonflikter, kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv. Tjugofem dokumenterade fall av sådana kränkningar presenteras. I boken ges tio konkreta förslag till förändringar för att skapa förutsättningar för att kunna tillvarata barnets bästa. Det innefattar barnets rätt att fritt, dvs. utan press och utifrån egna erfarenheter, få uttala sin egen mening – utan att tvingas välja en av sina föräldrar, och avstå den andra (eller båda som ibland då den avskiljande föräldraparten utgörs av samhället i form av socialsekreterare/fosterföräldrar).

Boken vänder sig i första hand till handläggare inom sociala myndigheter, vården och rättsväsendet, samt studenter inom dessa områden.

Innehåll:
1. Barnet har laglig och mänsklig rätt till familjeliv
2. För det mesta går det ganska bra när föräldrarna separerar
3. Avskiljande barn–förälder
4. Påverkan av barnet att avvisa den ena föräldern utan saklig grund
5. Barnet avskiljs från sin mamma och påverkas att ta avstånd från mamman
6. Att utreda barnets bästa
7. Barnets vilja
8. Barnet avskiljs från sin pappa och påverkas att ta avstånd från pappan
9. Kontakt–umgänge
10. Konflikt och samarbete
11. Barnet avskiljs från sin pappa efter anklagelser om sexuella övergrepp
12. Att utreda misstankar om sexuella övergrepp mot barn
13. Påverkan och minne
14. Barnet avskiljs från sina föräldrar, omhändertas jml LVU och påverkas att ta avstånd från dem båda
15. Socialtjänsten – uppdrag, makt och etik
16. Barnet avskiljs från en mamma eller pappa efter falska
17. Avskiljande barn–förälder utan saklig grund med dödlig utgång
18. Slutsatser
19. Förslag
 
  © 2017 Jure AB