Studiematerial Lag om offentlig upphandling
   
 
Författare:Falk Jan-Erik
Titel:Studiematerial Lag om offentlig upphandling
Utgivningsår:2014
Omfång:128 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235991
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Detta material är avsett att användas vid ett inledande studium av juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att aktivt påbörja en metodträning. Detta sker genom att boken innehåller tre typer av material:

- Traditionella övningsfrågor som till stora delar följer kurslitteraturen vid de juridiska fakulteterna.

- Olika former av juridiskt källmaterial som förarbeten, rättsfall och rättsakter från EU samt exempel på standardavtal m.m. Även vissa kommentarer från den rättsvetenskapliga litteraturen har tagits med för att visa på olika former av juridisk information.

- Instuderingsfrågor som till stor del anknyter till det juridiska källmaterialet.
 
  © 2017 Jure AB