JO
� I riksdagens tjänst
   
 
Författare:Axberger Hans-Gunnar
Titel:JO � I riksdagens tjänst
Utgivningsår:2014
Omfång:132 sid.
Förlag:Eddy
ISBN:9789185333547
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

JO är ett av Sveriges äldsta ämbeten. Det har inspirerat liknande institutioner över hela världen och gjort ordet ombudsman till ett internationellt begrepp.

Det började revolutionsåret 1809. En av tidens ledargestalter, Lars August Mannerheim, blev riksdagens förste ombudsman, en "moderator mellan kung och folk", lär han ha kallat sig. I formella ordalag stadgade den nya grundlagen att riksens ständer skulle välja en för lagkunskap och redlighet känd man att såsom dess ombud ha tillsyn över lagarnas efterlevnad. Uppdraget är ännu detsamma. JO - i riksdagens tjänst beskriver dess tillkomst och hur ämbetet utvecklats.

Idag kan JO betraktas som en medborgarnas förlängda arm, till för att utreda deras klagomål mot myndigheter och domstolar. I boken framgår vilka regler som styr och hur det går till i praktiken när en JO-anmälan tas om hand. Praxis och ombudsmännens bedömningsgrunder diskuteras, med exempel från tillsynens kärnområden: domstolarna, socialtjänsten, polisen och kriminalvården.
 
  © 2017 Jure AB