SOU 2014:86 Rättvisans pris
   
 
Titel:SOU 2014:86 Rättvisans pris
Utgivningsår:2014
Omfång:459 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242063
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Biträdeskostnadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:86
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att göra en samlad översyn av de utgifter som finansieras genom anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. Utredningen har övervägt vilka åtgärder som kan vidtas och som kan få en kostnadsdämpande effekt på anslaget.
 
  © 2017 Jure AB