Företagens inkomstskatt
   
 
Författare:Påhlsson Robert
Titel:Företagens inkomstskatt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:162 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789063
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 245 SEK exkl. moms

 

Utgångspunkten för denna lärobok är företagets eget perspektiv. Tyngdpunkten ligger på de kapitel som behandlar skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter, samt skattefrågor vid bokslutet. I de avslutande kapitlen tar författaren också upp de viktigaste frågorna som rör fåmansföretag och företagsöverlåtelser. Slutligen behandlas mer kortfattat koncernbeskattning, omstruktureringar samt vissa förfaranderegler.

Boken är särskilt anpassad för högskolestudier i beskattningsrätt, men passar för alla som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om företagens inkomstbeskattning.
 
  © 2017 Jure AB