BRÅ rapport 2014:13 Operationerna Alfred och Selma
� Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014
   
 
Titel:BRÅ rapport 2014:13 Operationerna Alfred och Selma � Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014
Utgivningsår:2014
Omfång:88 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335297
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2014:13
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 162 SEK exkl. moms

 

Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och Polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

I operationerna arbetade poliser från andra delar av landet och personal från myndigheter som Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Denna rapport handlar om hur arbetet organiserades och hur myndigheterna samverkade för att stoppa skjutningarna och bekämpa den organiserad brottsligheten i Malmö.

Rapporten bygger på intervjuer med personer som deltog i Operationerna Alfred och Selma, samt en analys av olika dokument, såsom beslutsprotokoll, rapporter och PM.
 
  © 2017 Jure AB