SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna
� En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet
   
 
Titel:SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna � En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet
Utgivningsår:2015
Omfång:203 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242223
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en renodling av polisens arbetsuppgifter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en rad administrativa och praktiska arbetsuppgifter rörande djur flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna. Enligt utredningen ska poliser i princip endast utföra sådana arbetsuppgifter på djurområdet som kräver den särskilda yrkesutbildning och kompetens samt de särskilda vålds- och tvångsbefogenheter som de har.
 
  © 2017 Jure AB