SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
   
 
Titel:SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
Utgivningsår:2015
Omfång:125 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242421
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Klagomålsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Klagomålsutredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig. Med ändamålsenlig menar utredningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.

I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till författningsändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Förslagen gäller vårdgivarens skyldighet att besvara klagomål, den enligt utredningen viktigaste komponenten i ett ändamålsenligt klagomålssystem, samt Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) handläggning av ärenden. Utredningen presenterar även ett antal bedömningar i delbetänkandet.
 
  © 2017 Jure AB