SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
   
 
Titel:SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Utgivningsår:2015
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242506
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om betalningsansvarslagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
 
  © 2017 Jure AB