SOU 2015:9 En modern reglering av järnvägstransporter
   
 
Titel:SOU 2015:9 En modern reglering av järnvägstransporter
Utgivningsår:2015
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242353
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Järnvägstrafikutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:9
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar i betänkandet förslag på en modernisering av den civilrättsliga regleringen av nationella järnvägstransporter, liksom den civilrättsliga regleringen av spårvägs- och tunnelbanetransporter. Utredningen lämnar också förslag på en vidsträckt regressrätt mellan transportör och infrastrukturförvaltare, vilken bland annat innefattar en rätt till regress för kostnader för förseningar.

Utredningen föreslår att en ny samlad järnvägstrafiklag ersätter nuvarande järnvägstrafiklag och lagen om internationell järnvägstrafik.
 
  © 2017 Jure AB