SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige
� Strategi och åtgärder för säker information i staten
   
 
Titel:SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige � Strategi och åtgärder för säker information i staten
Utgivningsår:2015
Omfång:336 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242568
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nisu 2014
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:23
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en strategi för informations- och cybersäkerhet i staten. Strategin har sex mål:

-att stärka styrning och tillsyn inom området,
-att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling på it-området,
-att statliga myndigheter ska kommunicera säkert,
-att samtliga statliga myndigheter rapporterar it-incidenter,
-att arbetet med att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet stärks och
-att Sverige ska vara en stark internationell partner.

Åtgärderna ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar. Andra åtgärdsförslag innebär att det skapas förutsättningar för de brottsbekämpande myndigheterna att garantera samma skydd mot cyberbrottslighet som mot brottslighet i allmänhet. Det föreslås också att regeringen stärker och samordnar insatserna för att främja Sveriges ställning i internationella samarbeten om informations- och cybersäkerhet.
 
  © 2017 Jure AB