SOU 2015:26 Begravningsclearing
   
 
Titel:SOU 2015:26 Begravningsclearing
Utgivningsår:2015
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242599
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om begravningsclearing
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Utredningen har sett över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet har varit att förenkla systemet med begravningsclearing. I uppdraget har ingått att analysera vilka konsekvenser införandet av en enhetlig begravningsavgiftssats får för systemet med begravningsclearing och behovet av en förändrad reglering av kostnadsansvaret vid gravsättning.

Uppdraget har även rymt att analysera behovet av en förändrad reglering av kostnadsansvaret vid gravsättning för innehavare av enskilda begravningsplatser eller dem som, utan att vara huvudman, innehar och förvaltar en allmän begravningsplats.
 
  © 2017 Jure AB