SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden
   
 
Titel:SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden
Anmärkning:2 volymer.
Utgivningsår:2015
Omfång:1140 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242575
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en kommunallag för framtiden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23 mars 2015 sitt betänkande " En kommunallag för framtiden." till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB