Semesterlagen
� med kommentarer
   
 
Författare:Wikrén Gerhard
Titel:Semesterlagen � med kommentarer
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:268 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114727
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 811 SEK exkl. moms

 

Detta är den sjunde omarbetade upplagan av kommentaren till 1977 års semesterlag.

Efter utgivningen av den sjätte upplagan år 2010 har ytterligare ändringar och tillägg gjorts i semesterlagen. I lagen hänvisas nu även till ny lagstiftning angående semesterlagens tillämpning på Försvarsmaktens område. Bestämmelser har införts om s.k. gymnasial lärlingsanställning. Frånvaro på grund av s.k. korttidsanställning ska grunda rätt till semesterlön. Ändringar har vidare gjorts i 17 a § om semesterlönegrundande frånvaro vid ledighet enligt föräldraledighetsbestämmelserna.

Även i denna upplaga lämnas en kortfattad redovisning för beräkningen av semesterlön i några centrala kollektivavtal.
 
  © 2017 Jure AB