SOU 2015:34 Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
   
 
Titel:SOU 2015:34 Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
Utgivningsår:2015
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242698
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Främjandeförbudsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Främjandeförbudsutredningen överlämnade den 30 mars 2015 sitt betänkande " Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen " till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå de lagändringar som behövs för att utformningen av främjandeförbudet i lotterilagen inte ska göra åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier och att utforma straffansvaret i lotterilagen för överträdelse av främjandeförbudet så att det avser alla överträdelser av detta förbud, oavsett om främjandet avsett ett svenskt lotteri utan tillstånd eller ett utländskt lotteri.
 
  © 2017 Jure AB