SOU 2015:33 Uppgiftslämnarservice för företagen
   
 
Titel:SOU 2015:33 Uppgiftslämnarservice för företagen
Utgivningsår:2015
Omfång:454 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242681
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Uppgiftslämnarutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:33
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen hade ursprungligen i uppdrag att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. I uppdraget ingick att redovisa bland annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna.

Förslagen ska särskilt beakta hur denna samordning kan organiseras och hur en god och enhetlig beskrivning av uppgiftskraven i ett uppgiftskravsregister kan vidmakthållas (dir. 2012:35).
 
  © 2017 Jure AB