SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet
   
 
Titel:SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet
Utgivningsår:2015
Omfång:549 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242674
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-hälsokommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

En ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa verksamheter.

E-hälsokommitténs förslag syftar till att ge förutsättningar för en sådan informationshantering. E-hälsokommitténs uppfattning är att det inte är acceptabelt att patienters och brukares säkerhet riskeras till följd av brister i informationshanteringen.

E-hälsokommitténs förslag:

-Bygg upp en nationell samverkansorganisation och tillsätt en nationell samordnare.
Inrätta en ny nämnd för beslut om krav på interoperabilitet.
-Förtydliga uppdragen till Socialstyrelsen och E-¬ om gemensam informationsstruktur.
-Förbättra informationshanteringen i läkemedelsprocessen - inför en gemensam läkemedelslista som regleras av ny lagstiftning.
-Förtydliga patientdatalagen och gör huvudmännens ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter tydligare.
-Ge E-hälsomyndigheten en central roll i arbetet med att uppnå en ändamålsenlig och säker informationshantering.
 
  © 2017 Jure AB