Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
   
 
Titel:Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Utgivningsår:2015
Omfång:42 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242766
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:19
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förslaget innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015. Ett upphävande av lagen medför att följdändringar måste göras i socialförsäkringsbalken, lagen om anställningsskydd, föräldraledighetslagen, lagen om arbetslöshetsförsäkring samt inkomstskattelagen.
 
  © 2017 Jure AB