Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES
� vissa kompletterande förslag
   
 
Titel:Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES � vissa kompletterande förslag
Utgivningsår:2015
Omfång:61 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242742
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:18
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag till kompletteringar av det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (direktivet).
 
  © 2017 Jure AB