SOU 2015:42 Koll på anläggningen
   
 
Titel:SOU 2015:42 Koll på anläggningen
Utgivningsår:2015
Omfång:227 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242803
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Järnvägens organisation
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:42
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Detta delbetänkande utgör en lägesrapport avseende hittills utfört arbete med att

-analysera utvecklingen av underhållsmarknaden, inklusive förutsättningarna för spårentreprenörsföretagen att kontinuerligt leverera effektiva tjänster till infrastrukturförvaltarna,
-utvärdera avtalen mellan Trafikverket och spårentreprenörsföretagen, bland annat avseende möjligheten att ta hänsyn till behov av omplanering av banarbeten för att säkerställa trafikens framkomlighet,
-utvärdera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa Trafikverkets kunskap om statens järnvägsinfrastruktur,
-utvärdera och analysera behov av åtgärder för att säkerställa att Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare tar det samlade ansvaret för utförande och uppföljning av underhållet,
-särskilt utreda förutsättningarna för Trafikverket att utföra besiktning och kontroll av järnvägsanläggningen.
 
  © 2017 Jure AB