SOU 2015:45 SÖK
� statsbidrag för ökad kvalitet
   
 
Titel:SOU 2015:45 SÖK � statsbidrag för ökad kvalitet
Utgivningsår:2015
Omfång:317 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242834
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionshinder
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Enligt kommittédirektiv (2013:29) ska utredningen U 2013:02 utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet (SIS) för att få kunskap om hur bidraget fördelas och om användningen är effektiv. Vid behov ska utredningen även lämna förslag på hur användningen och fördelningen av de medel som har anvisats för statsbidraget kan göras mer effektiv.
 
  © 2017 Jure AB