Prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet
Utgivningsår:2015
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:77
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I Sverige finns det ett starkt stöd och ett väl fungerande skydd för brottsoffer. EU har antagit ett direktiv som innebär att brottsoffers rättigheter i unionen stärks ytterligare.

I propositionen föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra brottsofferdirektivet. För att direktivet ska uppfyllas ändras reglerna om tolkning och översättning åt målsägande i brottmål. Om en målsägande inte behärskar svenska ska en tolk anlitas vid sammanträden inför rätten. Domstolen ska också på begäran översätta en handling eller de viktigaste delarna av den, om en översättning är av väsentlig betydelse för att målsäganden ska kunna ta till vara sin rätt. Dessutom stärks rätten till information genom att målsäganden alltid kan begära att bli underrättad om tidpunkt och plats för sammanträden inför rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2015.
 
  © 2017 Jure AB